Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av sekreterare (utsänt)

4 Föregående protokoll 2/2017 (utsänt)

5 Förslag till budget för 2018 med inriktning 2019-2020 (utsänt)

6 Anmälan av svar på revisorsrapport om Stadens skydd mot svart arbetskraft (utsänt)

7 Antagande av internkontrollplan för 2017 (utsänt)

11 Kompletterande ägardirektiv (utsänt), Program i våld av nära relationer, Riktlinjer för ett grönare Stockholm, program för kvalitetsutveckling, Program för hållbar Stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

12 Genomförandebeslut Modulbostäder Örby, del av Älvsjö 1:1 (utsänt) SEKRETESS

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)