Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-09-07

Sammanträde 2017-09-07

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 4/2017 (utsänt)

5 Inriktningsbeslut Karlsbodavägen, Mariehäll 1:10 (utsänt)

6 Inriktningsbeslut Stadshagsklippan, del av Stadshagen 1:5 (utsänt)

7 Genomförandebeslut kv Örtuglandet 1 (utsänt)

8 Genomförandebeslut kv Sandsstugan 3 - tillfälliga bostäder (utsänt)

9 Genomförandebeslut Sätra 2:1 - tillfälliga bostäder (utsänt)

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)