Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 5/2017 (utsänt)

4 Vera-styrelseärende (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken (utsänt)

9 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen (utsänt)

10 Genomförandebeslut Bottenstocken 11 (utsänt)

11 Återrapportering från Miljö- kvalitetsrevision (utsänt)

12 Genomförandebeslut FX-installation Hässelby (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Svar på skrivelse avseende viss fasadbeklädnad och isoleringsmaterial (utsänt)

15 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)