Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 5/2017 (utsänt)

4 Vera-styrelseärende (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken (utsänt)

9 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen (utsänt)

10 Genomförandebeslut Bottenstocken 11 (utsänt)

11 Återrapportering från Miljö- kvalitetsrevision (utsänt)

12 Genomförandebeslut FX-installation Hässelby (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Svar på skrivelse avseende viss fasadbeklädnad och isoleringsmaterial (utsänt)

15 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare jämte protokollförare

§3 Föregående protokoll 5/2017

§4 Vera ­- reviderat genomförandebeslut

§8 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken

§9 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen

§10 Genomförandebeslut Bottenstocken 11

§11 Återrapportering från Miljörevision

§12 Genomförandebeslut FX-installation Hässelby

§13 Kompletterande ägardirektiv

§14 Svar på skrivelse avseende viss fasadbeklädnad och isoleringsmaterial

§15 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser