Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2018 (utsänt)

4 Föregående protokoll 7/2017 (utsänt)

7 Uppföljning modulhus (muntligt)

8 Genomförandebeslut Grimsta, Platinan 1 (utsänt)

10 Köp av Micasas fastighet, Bottenstocken (utsänt) SEKRETESS

11 Besvarande av styrelsefrågor (utsänt)

12 Antagande av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)