Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 2 och 3/2018 (utsänt)

6 Antagande av internkontrollplan för 2018 (utsänt)

9 Arbetsordning och instruktion för delegation, attest och utanordning (utsänt)

10 Genomförandebeslut Persikan (utsänt)

11 Genomförandebeslut ombyggnation Skärholmen (utsänt)

12 Stockholmshyra (muntlig information)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)