Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-10-11

Sammanträde 2018-10-11

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 6/2018 (utsänt)

7 Inriktningsbeslut Bolidentriangeln (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Allgunnen (utsänt)

9 Inriktningsbeslut Konstgjutaren (utsänt)

10 Fusion mellan dotterbolagen (utsänt)