Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-11-07

Sammanträde 2019-11-07

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 8/2019 (utsänt)

4 Kopparbacken Genomförandebeslut (utsänt) SEKRETESS

5 Optionsavtal marköverlåtelse (utsänt) SEKRETESS

7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)