Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-02-11

Sammanträde 2021-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2021 (utsänt)

4 Föregående protokoll 8/2020 (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Byälvsvägen (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 Svar på skrivelse om privata sjukvårdsförsäkringar