Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-02-10

Sammanträde 2022-02-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2022

4 Föregående protokoll 7/2021 (utsänt)

7 Inriktningsbeslut lägenhetsunderhåll

8 Slutredovisning Hagsätravägen

9 Slutrapport Linjalen 8, ICA

Utsänt Sekretess (bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kompletterande ägardirektiv

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§2 Utseende av justerare

§3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2022

§4 Föregående protokoll 7/2021

§5 Anmälan av finansrapport per 2021-12-31

§6 Förslag till finanspolicy för 2022

§7 Inriktningsbeslut lägenhetsunderhåll

§8 Slutredovisning Hagsätravägen

§9 Slutrapport Linjalen 8, ICA

§10 Kompletterande ägardirektiv

§11 Lägesrapport – Nyproduktionsportfölj

§12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser