Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Styrelserummet, 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm

4 Kompletterande ägardirektiv beträffande IT-program för Stockholms stad samt Positionspapper om EU, staden och stockholmarna, (utsänt)

5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

7 a, b Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

9 Bidrag till Studentbostadsmässan 2017 (utsänt)

10 Arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättningar (muntligt Lars Ahlenius, Arbetsmarknadsförvaltningen)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§2 Utseende av justeringsmän och sekreterare för mötet

§4 Kompletterande ägardirektiv beträffande IT-program för Stockholms stad samt Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

§5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§9 Bidrag till Studentbostadsmässan 2017

§10 Arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättningar