Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-12-04

Sammanträde 2014-12-04

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

7 Förslag till sammanträdestider 2015 (utsänt)

10 Förslag till godkännanderegler för bostadsuthyrning (utsänt)

12 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

13 Utökad koncernkontolimit (utsänt)

14 Elektroniska utskick av sekretessärenden (muntligt)

§2 Utseende av justeringsmän

§7 Förslag till sammanträdestider 2015

§12 Kompletterade ägardirektiv

§13 Utökad koncernkontolimit

§14 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

§15 Elektroniska utskick av sekretessärenden