Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 6/2015 (utsänt)

4 Information om Stockholmshems kundperspektiv (muntligt)

5 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2016 (utsänt)

7 Förslag till sammanträdestider 2016 (utsänt)

8 CSR (Corporate Social Responsibility) - strategi (utsänt)

9 Kompletterande ägardirektiv, systemstöd rekrytering mm (utsänt)

11 Nyproduktion av bostäder i kv. Rebeckorna i Bredäng - genomförandebeslut (utsänt)

12 Nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången m fl. i Årsta - inriktningsbeslut (utsänt)

13 Ombyggnad för ICA-butik i kv. Linjalen 8 på Södermalm (utsänt)

14 Rapport angående arbetet med stadsutveckling i ytterstaden (utsänt)

15 Förslag till Kompiskontrakt för äldre (utsänt)

16 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

17 Utseende av firmatecknare (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän

§3 Föregående protokoll 6/2015

§4 Information om Stockholmshems kundperspektiv

§5 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2016

§7 Förslag till sammanträdestider 2016

§8 CSR (Corporate Social Responsibility) - strategi

§9 Kompletterande ägardirektiv, systemstöd rekrytering mm

§11 Nyproduktion av bostäder i kv. Rebeckorna i Bredäng - genomförandebeslut

§12 Nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången m.fl. i Årsta - inriktningsbeslut

§13 Ombyggnad för ICA-butik i k. Linjalen 8 på Södermalm

§14 Rapport angående arbetet med statsutveckling i ytterstaden

§15 Förslag till Kompiskontrakt för äldre

§16 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§17 Utseende av firmatecknare