Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 3/2017 (utsänt)

7 Utseende av vice VD (utsänt)

10 Avrapportering av Bjällerkransen (utsänt)

11 Ombyggnation av Sparren 9 (informationsärende - utsänt)

12 Genomförandebeslut Sävlången mfl (utsänt)

13 Antagande av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

15 Anmälan om förändring av arbetstagarrepresentant (utsänt)

§2 Utseende av justerare jämte protokollförare

§3 Föregående protokoll 3/2017

§10 Avrapportering av Bjällerkransen

§11 Ombyggnation av Sparren 9

§12 Genomförandebeslut Sävlången mfl

§13 Antagande av kompletterande ägardirektiv

§14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§15 Anmälan om förändring av arbetstagarrepresentant