Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare och sekreterare

3 Föregående protokoll 6/2017 (utsänt)

4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2018 (utsänt)

6 Förslag till sammanträdestider 2018 (utsänt)

8 Genomförandebeslut Karneolen (utsänt)

9 Genomförandebeslut Ringvägen (utsänt)

11 Utredning om påbyggnad (utsänt)

12 Information om Hållbarhetsredovisning (muntligt)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare jämte protokollförare

§3 Föregående protokoll 6/2017

§6 Förslag till sammanträdestider 2018

§8 Genomförandebeslut Karneolen

§9 Genomförandebeslut Ringvägen

§11 Utredning om påbyggnad

§12 Information om Hållbarhetsredovisning

§13 Anmälan om inkomna och besvarade remisser