Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 1/2018 (utsänt)

4 Revisorernas genomgång (muntligt)

5 Förslag till årsredovisning för 2017 (utsänt)

6 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2017 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2017" (utsänt)

9 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

11 Genomförandebeslut Hagsätra, Kv Svedjaren 2(utsänt) SEKRETESS

12 Avrapportering Grow Smarter (utsänt) SEKRETESS

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 1/2018

§4 Revisorernas genomgång

§6 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2017 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2017"

§9 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen

§11 Genomförandebeslut Hagsätra, kv Svedjaren 2

§12 Avrapportering Grow Smarter

§13 Kompletterande ägardirektiv

§14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser