Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-02-11

Sammanträde 2021-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2021 (utsänt)

4 Föregående protokoll 8/2020 (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Byälvsvägen (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 Svar på skrivelse om privata sjukvårdsförsäkringar

§2 Utseende av justerare

§3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2021

§4 Föregående protokoll 8/2020

§5 Finansrapport 2020-12-31

§6 Förslag till Finanspolicy för 2021

§7 Lägesrapport Nyproduktion

§8 Inriktningsbeslut Byälvsvägen

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§10 Svar på skrivelse om ombildningar under pandemin

§11 Svar på skrivelse om privata sjukvårdsförsäkringar