Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-03-17

Sammanträde 2022-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Skärholmen, Måsholmstorget 16

2 Utseende av sekreterare och justerare

3 Föregående protokoll 1/2022 (utsänt)

4 Revisorernas genomgång

6 Förslag till årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

7 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i Stockholmshems dotterbolag

8 Lägesrapport - Stora projekt

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§2 Utseende av mötessekreterare och justerare justerare

§3 Föregående protokoll 1/2022

§4 Revisorernas genomgång

§5 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2021

§6 Förslag till årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

§7 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i Stockholmshems dotterbolag

§8 Lägesrapport – Stora projekt

§9 Lägesrapport – Nyproduktionsportfölj

§10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§11 Anmälan inkomna och besvarade remisser