Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2018-03-07

Sammanträde 2018-03-07

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021

8 Kompletterande ägardirektiv

10 VD:s information till styrelsen