Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2019-11-27

Sammanträde 2019-11-27

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Sammanträdestider 2020

10 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

12 Uppdrag i budget 2019 gällande riktlinjer för förtursverksamheten och boende för våldsutsatta

14 VD:s information till styrelsen