Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2020-05-27

Sammanträde 2020-05-27

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Översyn av arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB jämte instruktion för a rbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m. fl.

8 Förutsättningarna för att inkludera barnfamiljer med långvarig hemlöshet i riktlinjerna för förtur

9 Hur en ändrad bostadskö påverkar köavgifter m.m.

11 VD:s information till styrelsen