Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sammanträdet sker på distans

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälan av externa och interna revisorers granskningsrapporter avseende 2020

7 Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024

8 Styrelsestatistik januari 2020

9 VD:s information till styrelsen

10:S tyrelsens frågor till VD