Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Uppföljning av internkontrollplan 2019 – tertialperiod 2

7 Ombildningarnas betydelse för kötiderna på Bostadsförmedlingen

9 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§6 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2019 – TERTIALPERIOD 2

§7 OMBILDNINGARNAS BETYDELSE FÖR KÖTIDERNA PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN

§8 STYRELSESTATISTIK

§9 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD