Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2019-11-27

Sammanträde 2019-11-27

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Sammanträdestider 2020

10 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

12 Uppdrag i budget 2019 gällande riktlinjer för förtursverksamheten och boende för våldsutsatta

14 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 SAMMANTRÄDESTIDER 2020

§12 UPPDRAG I BUDGET 2019 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR FÖRTURSVERKSAMHETEN OCH BOENDE FÖR VÅLDSUTSATTA

§13 STYRELSESTATISTIK

§14 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§15 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD