Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2020-01-29

Sammanträde 2020-01-29

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Årsuppföljning av internkontrollplan 2019

8 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§6 ÅRSUPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2019

§7 ÅRSSTATISTIK 2019

§8 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD