Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Stockholm Business Regions klassificeringsstruktur

7 Skrivelse från Birgitta Rydell (L) angående kriterier för samarbeten med externa parter

Anmälningsärenden

9 Rapport om fem städer

11 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

16 Muntlig rapport från Invest Stockholm