Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

5 Uppföljning av internkontrollplan (Hemlig)

9 Rapport omorganisation 2020 (Dukas)

10 Kompletterande ägardirektiv