Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
15.00
Plats
Hotell Hilton, Slussen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Budget år 2014 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

9 Remiss av motion (2012:25) om kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar (utsänd)

10 Köp av fastigheten Nynäshamn 2:34 i Nynäshamns kommun (utsänd; bilaga 2 utsändes senare)

11 Stockholms Hamn AB:s övertagande av verksamhet från dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB (utsänd)

12 EU-positionspapper för Stockholms Hamnar (utsänd)

13 Remiss från Stockholms Stadshus AB om aktualitet och användbarhet av Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 (RUFS 2010) (utsänd)

14 Remiss av Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning samt Promemoria - Hushållning med havsområden (utsänd)

15 Redovisning av nuläget rörande framtagande av en kajstrategi (utsänd)

17 Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms Hamn AB (utsänd)

18 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

19 Remiss angående Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilbränslefritt Stockholm (utsändes senare)

20 Remiss angående Riktlinjer för idéburen stadsförbättring (utsändes senare)

21 Remiss angående Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv (utsändes senare)

22 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

23 Övriga frågor

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Budget år 2014 för Stockholms Hamnar

§8 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB

§9 Remiss av motion (2012:25) om kontroll och uppföljning av

§11 Stockholms Hamn AB:s övertagande av verksamhet från dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB

§12 EU - positionspapper för Stockholms Hamnar

§13 Remiss från Stockholms Stadshus AB om aktualitet och användbarhet

§14 Remiss av Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad

§15 Redovisning av nuläget rörande framtagande av en kajstrategi

§17 Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms Hamn AB

§18 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

§19 Remiss angående Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett

§20 Remiss angående Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§21 Remiss angående Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv