Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

6 Överlåtelse av sopsugsanläggning Strömkajen (utsänd)

7 Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående aspiranter från jobbtorg (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

10 Övriga frågor

a. Extra styrelsemöte: onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 9.00 b. Nästa ordinarie möte: tisdagen den 23 september 2014 kl. 9.00
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (147 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§6 Överlåtelse av sopsugsanläggning Strömkajen