Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

9 Remiss av förslag till nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare) d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Kommande möten * torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 9.00 (vid behov) * torsdagen den 27 november 2014 kl.15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB * onsdagen den 10 december 2014 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§8 Remiss av förslag till nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter