Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Extra Sammanträde 2016-04-20

Extra Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Remiss av förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter (utsänd)

7 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

8 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: måndagen den 23 maj 2016 kl. 9.00

9 Mötets avslutande

2 (1) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (145 kb)

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Remiss av förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter (utsänd)

§7 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)