Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-05-23

Sammanträde 2016-05-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 , Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m

7 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

10 Remiss av samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

15 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär; (föredragande Per Ling-Vannerus)
c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (föredragande Per Ling-Vannerus)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

16 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 14 juni 2016 kl. 9.00

17 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Utseende av styrelsen sekreterare

§8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

§10 Remiss av Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

§12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB