Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde/Styrelsekonferens 2017-01-25

Sammanträde/Styrelsekonferens 2017-01-25

Datum
Klockan
17:15
Plats
Lejondals slott, Bro

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

8 Samrådsremiss om förslag till detaljplan och MKB för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2015-08816 (utsänd)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte måndagen den 13 mars 2017 kl. 9.00

10 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

§7 Motion om indexering av stadens miljömål (utsänd)

§8 Samrådsremiss om förslag till detaljplan och MKB för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2015-08816 (utsänd)