Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Kommande möten: tisdagen den 13 juni 2017 kl. 9.00 (om behov finns) måndagen den 29 augusti 2017 kl. 9.00

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2017 (utsänd)

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

§10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

§11 Attestordning - Stockholms Hamn AB (utsänd)

§12 Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)