Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-11-04

Sammanträde 2020-11-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

4 Kajarbeten Kaj 507, Värtahamnen; investeringsbeslut

6 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänd) NY

7 Rapport – Muntlig lägesredovisning VD

8 Information och diskussion kring överlåtelse av byggnader till S:t Erik Markutveckling AB

9 Övriga frågor

a) Nästa möte: onsdagen den 9 december 2020 kl. 15.00.