Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2021-03-24

Sammanträde 2021-03-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen, samt på distans

Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post.

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

6 Överramp Stockholm Norvik Hamn; Investeringsbeslut ---- ÄRENDET UTGÅR

8 Rapporter

a. Slutrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn (utsänd, se ärendedokument nedan; föredragande Karl Lagerlöf)

b. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)

c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

9 Övriga frågor

a. Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av Stockholms Stadshus AB den 7 april 2021; styrelsen förväntas/brukar inte delta.

b. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 26 maj 2021 kl. 9.00.