Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde (om behov finns) 2021-09-01

Sammanträde (om behov finns) 2021-09-01

Datum
Klockan
09:00
Plats
Frihamnen, Magasin 2, samt digitalt

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

4 Revidering av investeringsnivå i budget 2022 och inriktning 2023 - 2024 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

5 Renovering Munkbrokajen; investeringsbeslut (utsänd)

6 Kajarbeten kaj 507, Värtahamnen; reviderat investeringsbeslut (utsänd)

7 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar (utsänd)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning från VD

11 Övriga frågor

a. Nästa möte : onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 9.00.