Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-12-08

Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-12-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
På distans - NOTERA ÄNDRING! SE ÄVEN VIDARE INFORMATION

NOTERA!

Styrelsemötet planeras att genomföras digitalt. Vänligen bekräfta att du notera Läs mer...t att mötet endast
genomförs digitalt samt att fotografering och middag är inställd genom att skicka e-post till
Charlotta Klockare (se e-postadress i kallelsen).

Middag samt fotografering är inställd med hänsyn till risk för smittspridning.

Kom ihåg att även anmäla om ni inte kan delta på mötet alls.

Se kallelse för mer information.

3 Föregående protokoll (utsänt)

5 Förslag till sammanträdestider 2022 (utsänt)

6 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte : Om behov finns, onsdagen den 26 januari 2022 kl. 09.00.

§2 Val av protokolljusterare

§4 Budget 2022 för Stockholms Hamn AB

§6 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2022 för

§7 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.