Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-02-09

Sammanträde 2023-02-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2022

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023

7 System för internkontroll samt internkontrollplan 2023 med väsentlighet- och riskanalys

8 Projekt 2163 Dagvattendamm på Grimsta gärde - Inriktningsärende

9 Projekt 4385 Ny belysning med energistyrning västra Norsborg - Inriktningsbeslut

10 Projekt 410537 Låset 1 - Genomförandebeslut

11 Projekt 410767 Stockholms Ström (400kV): Örby - Snösätra - Högdalen - Genomförandebeslut

12 Projekt 361655 Hälsovägen Flemingsbergsparken - Reviderat genomförandebeslut

13 Upphandlingsärende - Ramavtal Tekniska resurskonsulter

14 Upphandlingsärende - Ramavtal Tekniska uppdragskonsulter

15 Edsvikens Vattensamverkan

16 Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund

17 Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

Anmälningsärenden

18 Anmälan om fattade investeringsbeslut juli - december 2022, 10 - 25 mnkr