Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-12-07

Sammanträde 2023-12-07

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 7 från Stockholm Vatten ABs möte den 14 nov 2023

Beslutsärenden

4 Utökning av verksamhetsområde inom Huddinge kommun

5 Projekt 5459 Smedshagen - Inriktningsbeslut

6 Projekt 410198 Götgatan - Reviderat inriktningsbeslut

7 Projekt 410712 Nordmarksvägen - Genomförandebeslut

9 Projekt 361793 Dykarledning Mariehäll - Reviderat genomförandebeslut

10 Projekt 410590 Kräppladiket - Reviderat genomförandebeslut

12 Upphandlingsärende - Ramavtal för inköp av UV-lampor till vattenverken

13 Upphandlingsärende - Ramavtal för Yrkeskläder

14 Upphandlingsärende - Ramavtal för rör och rördetaljer

15 Upphandlingsärende - Ramavtal för inköp av Polymer

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Presentation av budget 2024