Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2024-06-13

Sammanträde 2024-06-13

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 6 från Stockholm Vatten ABs möte den 2 maj 2024

Beslutsärenden

4 Tertial 1 och prognos 1, 2024, inklusive rapportering

5 Taxa för vatten och avlopp 2025 - Inriktningsbeslut

6 Projekt 3532 Vårby Udde - Inriktningsbeslut

7 Sekretessärende: Projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmannagatan - Inriktningsbeslut

8 Projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3 - Genomförandebeslut

9 Projekt 410555 Stockholm Ström (400kV): Bredäng - Beckomberga - Reviderat genomförandebeslut

12 Avsiktsförklaring gällande intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)

13 Anmälan och beslut om kompletterande ägardirektiv

Anmälningsärenden

14 Projekt 5365 Storängen huvudprojekt - Rapport avseende ekonomiska förutsättningar

15 Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby - Rapport avseende ekonomiska förutsättningar

17 Anmälan av miljörapporter 2023 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager

21 Utfallsrapport Tertial 1, 2024 - Stora investeringsprojekt över 200 mnkr

22 Övriga anmälningsärenden