Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2012-11-08

Sammanträde 2012-11-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen på Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 oktober 2012 (båda).

4 Sammanträdestider, m.m. år 2013 (båda).

5 Upphandling av Ramavtal Grävmaskinstjänster 2013-2016 (SV VA AB).

6 Projekt - Ledningsdubblering Albysjön-Talldalsvägen (SV VA AB).

7 Projekt - Förbifart Stockholm, vattenledningar i Skärholmsvägen (SV VA AB).

8 Projekt - Fredriksdal, exploatering i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Kommande ärenden till styrelsen (båda).