Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen på Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

BESLUTSÄRENDEN

4 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 (båda).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

5 Redovisning av informationsenhetens Skolinformation (SV AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

6 Övriga frågor