Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-02-13

Sammanträde 2014-02-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 december 2013 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

4 Genomförandebeslut Stockholms framtida avloppsrening (SV VA AB).

5 Överföring av renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten-koncernen (SV AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

6 Övriga frågor