Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-10-02

Sammanträde 2014-10-02

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 juni 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Verksamhetsrapport - Prognos 2 år 2014 (båda).

4 Exploatering Nybohovsbacken (SV VA AB).

5 Exploatering Kv. Duggregnet (SV VA AB).

6 Ombyggnad av snabbfilter västra Norsborg (SV VA AB).

7 Projekt Hagastaden (SV VA AB).

8 Projekt 360200 Ulvsundavägen, Bromma (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Driftrapport t.o.m. augusti 2014 (SV VA AB).

11 Redovisning av förvärv av biogasanläggning (SV VA AB).

12 Redovisning av organisationsförändringar (båda).

13 Stockholms Framtida Avloppsrening - avrapportering (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

14 Kommande ärenden till styrelsen (båda).