Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2015-04-09

Sammanträde 2015-04-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 mars 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Ändrad firmateckning (båda).

4 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).

5 Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).

6 Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).

7 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).

8 Projekt Brommaplan, kv Grammet (SV VA AB).

9 Central upphandling leverans av elkraft (båda).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Stockholm Vattens remissvar beträffande samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014-30 april 2015 (SV VA AB).

11 Stockholms Framtida Avloppsrening - avrapportering (SV VA AB).

12 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

13 Kommande ärenden till styrelsen (båda).