Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2015-10-01

Sammanträde 2015-10-01

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 juni 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Ändrad firmateckning (båda)

5 Upphandling av ramavtal för leverans av aluminiumsulfat till Norsborgs vattenverk och Lovö vattenverk (SV VA AB).

6 Upphandling av ramavtal för asfalt- och markåterställning (SV VA AB).

7 Projekt Lugnet etapp 3 (SV VA AB).

8 Projekt 302390 "Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna - Huvudprojekt" (SV VA AB).

9 Projekt 360741 Gamla Södertäljevägen, Huddinge (SV VA AB).

10 Projekt Exploatering Norr om Vistavägen (SV VA AB).

11 Projekt Årstatunnelns driftutrymme (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Driftrapport t.o.m. augusti 2015 (SV VA AB).

14 Stockholms Framtida Avloppsrening - lägesrapport (SV VA AB).

15 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

16 Anmälan om ny organisation (båda).

17 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016 (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

18 Övriga frågor