Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2018-11-08

Sammanträde 2018-11-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 oktober 2018

Beslutsärenden

3 Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) – Utredningsbeslut

4 Projekt Slamhantering Henriksdal och Sickla – Genomförandebeslut

5 Projekt Takförstärkningar Henriksdals reningsverk - Genomförandebeslut

6 Projekt Grovrening i Sickla, del 1 (bergentreprenad) - Genomförandebeslut

7 Projekt 410242 HV Lovö – Hässelby Holme, Genomförandebeslut

8 Projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan, ny och dubblerad tryckledning - Reviderat genomförandebeslut

9 Projekt Nya Östberga tunneln, Inriktningsbeslut

Anmälningsärenden

10 Upphandlingsärende bränd kalk (osläckt), ramavtal (utsändes)

11 Upphandlingsärende Elmaterial, ramavtal (utsändes)

12 Reviderad anmälan om Reinvestering Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät (utsändes)