Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 12 juni 2019

4 Projekt 362161 Tvärförbindelse Södertörn - Reviderat inriktningsbeslut

5 Projekt 361506 Storängen m.fl. (Klockarbacken-Brandstegen) Sjödalsvägen - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

6 Presentation av bolagets arbete med nya mål

7 Presentation av projekt- och investeringsstyrning

8 Information entreprenadavtal