Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 november 2019

4 Projekt Kista äng huvudprojekt – Inriktningsbeslut

5 Projekt 410066 Hässelby Villastad – Reviderat genomförandebeslut

6 Projekt 410454 Talldalen – Jeriko tryckstegringsstation DN1200 – Genomförandebeslut

7 Upphandlingsärende – upphandlingskonsulter, ramavtal

8 Upphandlingsärende – rörkopplingar, ramavtal

9 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Lovö Prästgård 1:8 och 1:9 - Beslutsärende

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

10 Varför ska vi bry oss om recipienterna, presentation