Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-01-30

Sammanträde 2020-01-30

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 december 2019

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsen sekreterare

5 Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund

6 Edsvikens vattenvårdsförbund

7 Projekt 300669 Bromstenstaden – Reviderat genomförandebeslut

8 Projekt 362146 Bromsten klimatåtgärder vattendammar – Genomförandebeslut

9 Projekt 362147 Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin - Inriktningsbeslut

10 Projekt 4123 Bromstensstaden Gustav/Gunhild – Inriktningsbeslut

11 Projekt 362040 Tenstaterassen – reviderat Inriktningsbeslut

12 Projekt 360691 Hornsbergskvarteren – Reviderat inriktningsbeslut

13 Projekt 3773 Överföringsleden Gräsvreten – Inriktningsbeslut

14 Projekt Avvattning Sickla, Henriksdals reningsverk – Reviderat genomförandebeslut

15 Projekt 410352 Tenstavägen – Genomförandebeslut

16 Projekt 410554 Sjödalsparken – Genomförandebeslut

17 Upphandlingsärende – Bevaknings- och larmcentraltjänster, centralupphandlat ramavtal